Електране - резултати испита од 8.10.2020.

 

Датум испита 08.10.2020.

191576/17            Јован Милошевић        5

Увид у радове биће 14.10.2020. у 16 и 30 часова.

Др Зоран Јеремић дипл.ел.инж.