Уградња и одржавање рачунара - резултати испита у јануарском року

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ИЗ ПРЕДМЕТА

 

УГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА

 

06.02.2020.

 

 

1. Срејић Милош 191261.....................96 поена....10(десет)

 

2. Стојановић Станислава 191437......67 поена.... 7(седам)

 

3. Мијајловић Марија 191250..............67 поена.....7(седам)

 

4. Станојевић Небојша 191258............63 поена.....7(седам)

 

5. Стојановић Саша 191530................56 поена.......6(шест)

 

6. Лазић Александар 191277...............51 поен.........6(шест)

 

7. Маринковић Никола 191243............51 поен.........6(шест)

 

8. Марјановић Алекса 191270.............17 поена..........5(пет)

 

9. Шурлан Николина 131314...............16 поена..........5(пет)

 

10. Ранђеловић Марко 191307............15 поена..........5(пет)

 

11. Миладиновић Милан 191526.........15 поена..........5(пет)

 

12. Бишевац Бранислав 191311..........15 поена..........5(пет)

 

 

 

Упис оцена и преглед радова је у уторак, 25.02. у 15 часова.

 

 

 

СА КАТЕДРЕ