Основи електротехнике 1 - резултати поправних колоквијума од 29.01.2020.

 

 

У доњој табели су црвеном бојом приказани поени поправних колоквијума (првог или/и другог) од 29.01.2020.

Црном бојом су старији поени.

 

У крајњој десној колони је напомена ко је стекао право да изађе на испит.

 

Богдановић Александар 258672/19 12 8 29.6 испит
Голубовић Ђорђе 258723/19 6 0 13.9 колоквијум
Дукић Милан 258665/19 2 8 16 колоквијум
Ивковић Стефан 258673/19 3 16 28.4 испит
Марковић Душан 258700/19 0 0 3.9 колоквијум
Ранковић Саша 258675/19 4 4 12.9 колоквијум
Стокић Ивана 258702/19 5 12 26.4 испит
Тасић Немања 258670/19 0 1 5 колоквијум
Тасић Стефан 258669/19 6 3 13 колоквијум
Миловановић Никола 258536/19 0 0 5.4 колоквијум