Основи електротехнике 1 - резултат допунског колоквијума од 28.01.2019.

 

 

Резултати допунског колоквијума од 28.01.2019.     први други    
                   
Живковић Андреја 225735 1.6 2 5.1 5 5 18.7  
Јовановић Александар 225802     5.1 3 0 8.1  
Караџић Бранислав 225606 1.8 2 6 5 13 27.8 на испит
Лукић Милан 225695     2.3 15 15 32.3 на испит
Мишић Милош 225768 1.6 2 5.1 6 0 14.7  
Рајић Жељко 225764     2.8 13 8 23.8 на испит
Филиповић Михаило 225607 1.6 2 3.7 11 5 23.3 на испит
Шпирић Михајло 225730     4.6 12 13 29.6 на испит

 

Бојом су означене нове (веће) вредности

 

Као што се види, на испит су позвани и они који су испунили 80% од минималног броја поена.

 

Остали могу поправити своје резултате на допунском колоквијуму у марту.