Електричне машине 1 - резултати колоквијума од 19.10.2018. октобар2 рок

 

 

Први колоквијум - усмени

 

Златко Митровић - 50 поена,

Никола Живковић - 56 поена.

 

Први колоквијум - писмени

 

Данијела Панић - 100 поена,

Дејан Панић - 63 поена.

 

 

 

Усмени део испита 26.10.2018. у 15 часова