OСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 1 - резултати испита од 04.09.2018.

 

 

Лазић Александар (191277) - испит 33 поена, укупно 65 - оцена 7 (седам)

Богдановић Вељко (191286) - поправни колоквијум 10 поена - полаже испит.