Основи електротехнике 1 и 2, Ел. машине 2 - резултати поправних колоквијума од 28. и 29. августа 2018.

 Основи електротехнике 1  
 Стојадиновић Милош полаже испит
 Ранђеловић Марко полаже испит
 Стојановић Саша полаже испит

 

 Основи електротехнике 2  
Стојановић Саша полаже испит
 Ранђеловић Марко полаже испит
Видојевић Марко полаже испит

 

 

Електричне машине 2

 

Стокић Бојан - полаже испит