Пројектовање помоћу рачунара - резултати поправног колоквијума

 

Стање предиспитних обавеза на дан 2.6.2019. године је дато у табели.

 

Црвеном бојом су означени резултати поправног колоквијума рађеног 7.6.2019. године.

 

 

  Име Презиме   Број индекса Активност Колоквијум 1 Колоквијум 2 Колоквијум 3 Домаћи   Предиспитне укупно
            макс. 10 макс. 10 макс. 10      
1 Алекса Марјановић   191270/17 5 1   0 0   6
2 Алекса  Ивановић   131270/16 10 7 10 3 0   30
3 Александар Лазић   191277/17 6 1   3 0   10
4 Андреја  Радовановић   191317/17 10 10 10 6 0   36
5 Бојан Перић   191285/17 10 9 8 6 10   33
6 Бранислав Бишевац   191311/17 8 4   7 0   19
7 Вељко Богдановић   191286/17 10 6   1 0   17
8 Владимир Станковић   131187/16 10 7 9 6 10   32
9 Владимир Стефановић   225585/18 10 10 9 10 10   49
10 Владимир Стојановић   225588/18 10 9 4 10 10   43
11 Данијел Миладиновић   191321/17 8 10   1 0   18
12 Десимир Мартић   225586/18 10 6 4 9 10   39
13 Душан Тодоровић   191507/17 10 3 5 0 0   18
14 Јован Милошевић   191576/17 9 0     0   9
15 Марија Мијајловић   191250/17 10 8 10 7 0   35
16 Марко Ранђеловић   191307/17 10 8 8 1 0   27
17 Марко Спасојевић   191296/17 7 3     0   10
18 Милан Миладиновић   191526/17 10 10 10 10 0   40
19 Милица Миленковић   191524/17 10 8 7 8 10   43
20 Милица Стевановић   191253/17 10 3 9 8 0   30
21 Милош Срејић   191261/17 10 10 10 10 0   40
22 Милош Стојадиновић     3       0   3
23 Младен Јевремовић   225597/18 10 6 10       26
24 Небојша Станојевић   191258/17 10 8 8 4 0   30
25 Никола Маринковић   191249/17 10 3 10 4 0   27
26 Николина Шурлан   131314/16 8 3 1 2 0   14
27 Реља Бабић   191524/17 8 9 8 6 0   31
28 Саша Бероња   191578/17 10 1 9 9 10   39
29 Саша Стојановић   191530/17 10 9 8 1 0   28
30 Срђан Војић     8   7 5 0   16
31 Срђан Ђорђевић   225584/18 10 8 9 8 0   35
32 Станислава Стојановић   191437/17 8 4   7 0   19
33 Стефан Гајић   191320/17 10 8 8 4 8   38
34 Стефан Живановић   191265/17 10 9 10 9 10   48
35 Филип Спасић   191260/17 4     1 0   8
36 Немања Јевтић   131240/16 3        0   3
37 Марко Илић     3        0   3