Основи електротехнике 2 - резултати испита од 25.01.2018.

Минић Александар  19/50 5 (пет) Нема колоквијуме
Бекић Анђела 5/50 5 (пет)  
Живковић Лазар 21/50 5 (пет) Нема колоквијуме