Електричне машине 1 - резултати писменог дела испита од 14.10.2017. октобар2 рок

На усмени део испита позивају се следећи студенти:

1. Јовановић Марко

2. Гашпаревић Катарина

3. Стевановић Милош

4. Митровић Александар

5. Ивошевић Лазар

6. Видановић Стефан

7. Маркотановић МИлош - на усмени из другог дела (ел. машине једносмерне струје)

8. Цвејић Ђорђе је положио усмени из другог дела (ел. машине једносмерне струје)

9. Милетић Срђан - на усмени из првог дела (трансформатори)

10. Панић Милош - на усмени из првог дела (трансформатори)

 

Усмени ће бити одржан у четвртак 19. 10. 2017. у 10.00 сати.