Електичне инсталације - резултати усменог дела - јун 2017

Усмени део испита из Електричних инсталација положили су следећи студенти :

1. Девић Бранислав       -  6 (шест)

2. Панић Данијела        -  6 (шест)

3. Јорговановић Стефан   -  6 (шест)

4. Милорадовић Милан     -  6 (шест) 

5. Панић Милош           -  6 (шест)

 

Упис оцена је у понедељак 3. јула 2017. у 11 часова