Електичне инсталације - резултати писменог дела - јун 2017

На усмени део испита из Електричних инсталација позивају се следећи студенти :

1. Девић Бранислав 

2. Панић Данијела 

3. Јорговановић Стефан 

4. Перић Петар

5. Милорадовић Милан 

6. Панић Милош 

 

Усмени испит ће се одржати у четвртак 15.06.у 12.00h.