ЕиР - распоред предавања - пролећни семестар - 2022/23

 

 ЕиР  1. година -  Енергетика

EIRENE 1.

 

ЕиР  2. година -  Енергетика

eirene2

 

ЕиР  3. година -  Енергетика

EIRENE 3.

 

 

ЕиР  1. година - Рачунарство и информатика

EIRRIF 1.

 

ЕиР  2. година - Рачунарство и информатика

eirrif2

 

ЕиР  3. година - Рачунарство и информатика

eirrif3