Мастер - ЕиР - распоред предавања - јесењи семестар - 2022/23

 

 

Мастер струковне студије - Електротехника и рачунарство  

 

 

I семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Одабрана поглавља из електричних кола 4М_ПЕК_21 ОБ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П1-1
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
2 Информациони системи 4М_ИФС_21 ОБ 09.12.2022. 14:00-18:55 Петак П2-1
16.12.2022. 14:00-18:55
23.12.2022. 14:00-18:55
3 Индустријски системи и протоколи 4М_ИСП_21 ОБ 03.12.2022. 14:00-18:55 Субота П2-2
10.12.2022. 14:00-18:55
17.12.2022. 14:00-18:55
4 Сервиси е-пословања 4М_СЕП_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П3-5
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
5 Предузетништво 4М_ПДС_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П2-2
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
6 Процена утицаја на животну средину 4М_ПУЗ_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П3-12
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45
02.12.2022. 14:50-19:45
7 Управљање чврстим и опасним отпадом 4М_УЦО_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П1-11
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-18:05
02.12.2022. 14:50-17:15

 

 

III семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Пројектовање и израда техничке документације 4М_ИТХ_21 ОБ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П2-1
25.11.2022. 14:50-19:45 Петак
03.12.2022. 08:50-13:45 Субота
09.12.2022. 14:50-19:45 Петак П2-2
2 Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу 4М_ЕАТ_21 ОБ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П2-6
18.11.2022. 14:50-19:45 Петак
26.11.2022. 08:50-13:45 Субота
02.12.2022. 14:50-19:45 Петак
10.12.2022. 14:00-16:25 Субота
3 Електричне и громобранске заштитне инсталације 4М_ЕГЗ_21 ОБ 10.12.2022. 08:50-13:45 Субота П2-6
10.12.2022. 16:30-18:55 Субота
16.12.2022. 14:50-19:45 Петак
17.12.2022. 08:50-13:45 Субота
23.12.2022. 14:50-19:45 Петак
4 Примењени истраживачки рад 4М_ПИЕ_21 ОБ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П2-2
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
03.12.2022. 14:00-18:55