ЕиР МСС - распоред испита - ЈУЛ 2022. године

 

 

Студијски програм: Електротехника и рачунарство - Мастер струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

  РАСПОРЕД ИСПИТА   Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Одабрана поглавља из електричних кола 1 08.07. 16.00 АМФ
2 Информациони системи 1 26.06. 14.00 Уч 1
3 Индустријски системи и протоколи 1 09.07. 12.00 Уч 1
5 Сервиси е-пословања 1 27.06. 16.00 РЦ 1
6 Предузетништво 1 24.06. 16.00 Уч 2
7 Процена утицаја на животну средину 1 03.07. 14.00 Уч 5
8 Управљање чврстим и опасним отпадом 1 03.07. 14.00 Уч 5
9 Поузданост електричних система 2 23.06. 10.00 РЦ 1
10 Примена електронике у индустрији 2 04.07. 16.00 АМФ
11 Стручна пракса 1 2 02.07. 11.00 Уч 1
12 Телекомуникације у електроенергетици 2 25.06. 10.00 РЦ 1
13 Бежичне мреже 2 25.06. 11.00 Уч 1
14 Паметне дистрибутивне мреже 2 23.06. 12.00 РЦ 1
15 Програмирање апликација база података  2 27.06. 17.00 РЦ 1
  Учење кроз рад 1   23.06. 14.00 Kab 7
16 Примењени истраживачки рад 3 03.07. 15.00 АМФ
17 Пројектовање и израда техничке документације 3 09.07. 11.00 РЦ 1
18 Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу 3 24.06. 16.00 Уч 5
19 Електричне и громобранске заштитне инсталације 3 08.07. 16.00 Уч 1
20 Рачунарство у облаку 4 25.06. 13.00 РЦ 1
21 Безбeдност рачунарских мрежа 4 25.06. 14.00 РЦ 1
22 Одабрана поглавља из опреме и система 4 27.06. 16.00 Уч 1
23 Стручна пракса 2 4 02.07. 13.00 Уч 1
23 Обрада сигнала  4 04.07. 17.00 АМФ
24 Обновљиви извори енергије 4 23.06. 13.00 РЦ 1
  Учење кроз рад 2   23.06. 14.00 Kab 7