ЕиР OСС - распоред испита - ЈУЛ - 2022. године

 

 

Студијски програм: Електротехника и рачунарство - Основне струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

Редни број РАСПОРЕД ИСПИТА   Јулски рок
  Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 1 08.07. 09.00 Уч 3
2 Техничка физика 1 24.06. 12.00 АМФ
3 Основи електротехнике 1 1 01.07. 09.00 Уч 1
4 Технички материјали 1 03.07. 12.00 АМФ
5 Примена рачунара 1 26.06. 10.00 РЦ 1
6 Математика 2 2 4.07 09.00 АМФ
7 Основи електротехнике 2 2 27.06. 12.00 Уч 1
8 Увод у програмирање  2 25.06 09.00 Уч 1
9 Социологија и пословне комуникације 2 09.07. 11.00 АМФ
10 Основи електронике 3 24.06. 11.00 Уч 1
11 Објектно програмирање 3 08.07. 09.00 Уч 3
12 Основи рачунарске технике 3 09.07. 12.00 Уч 1
13 Електричне инсталације са осветљењем 3 26.06. 09.00 Уч 1
14 Електричне машине 1 3 01.07. 11.00 Уч 1
15 Пројектовање помоћу рачунара 3 03.07. 09.00 РЦ 1
16 Електрична мерења 4 25.06. 09.00 Уч 1
17 Софтверски алати 4 04.07. 12.00 Уч 1
18 Базе података 4 27.06. 10.00 РЦ 1
19 Увод у рачунарске мреже 4 27.06. 09.00 Уч 1
20 Електричне машине 2 4 23.06. 09.00 Уч 1
21 Основи инжењерске технике 4 02.07. 09.00 Уч 1
22 Инжењерска графика 4 02.07. 10.00 РЦ 2
23 Разводна постројења 5 08.07. 12.00 Уч 1
24 Електромоторни погони 5 26.06. 09.00 Уч 1
25 Електране 5 03.07. 11.00 Уч 1
26 Администрација рачунарских мрежа 5 08.07. 15.00 РЦ 1
27 Рачунарска графика 5 08.07. 10.00 РЦ 2
28 Аутоматско управљање 5 01.07. 09.00 Уч 3
29 Енергетска електроника 5 24.06. 13.00 Уч 1
30 Уградња и одржавање рачунара 5 09.07. 14.00 РЦ 1
31 Микроконтролери 5 03.07. 13.00 РЦ 1
32 Увод у интернет технологије 5 26.06. 14.00 РЦ 1
33 Организација рада 6 27.06. 14.00 АМФ
34 Оперативни системи 6 23.06. 10.00 РЦ 2
35 Релејна заштита 6 23.06. 11.00 Уч 1
36 Аутоматизација производње 6 02.07. 10.00 Уч 3
37 Интернет програмирање 6 02.07. 10.00 РЦ 1
38 Контрола квалитета  6 04.07. 15.00 Уч 1
39 Електроенергетске мреже 6 04.07. 10.00 РЦ 1
40 Стручна пракса-енергетика 6 25.06. 14.00 РЦ 1
41 Стручна пракса - рачунарство и информатика 6 25.06. 14.00 РЦ 2