ЕиР - распоред испита у ЈАНУАРСКОМ року 2020. године

 

 

 

 

 

Студијски програм: Електротехника и рачунарство

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР 2020

 

 

Специјалистичке струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Примена електронике у индустрији 23.01 16:00
2 Информациони системи 03.02 14:00
3 Индустријски системи и протоколи 21.01 11:30
4 Процена утицаја на животну средину 12.02 12:00
5 Изборни предмет 1    
Моделирање и симулација система 28.01 14:00
Обновљиви извори енергије (Енергетика) 30.01 17:00
Обрада сигнала (Рачунарство и информатика) 23.01 14:00
6 Паметне дистрибутивне мреже (Енергетика) 07.02 10:00
Програмирање апл. база података (Рачунарство и информатика) 20.01 14:00
7 Основи теорије поузданости 28.01 14:00
8 Предузетништво 31.01 11:00
9 Стручна пракса 21.01 12:00

 

 

 

Основне струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
Прва година
1 Математика 1 06.02 12:00
2 Техничка физика 04.02 11:00
3 Основи електротехнике 1 10.02 11:00
4 Социологија и пословне комуникације 14.02 12:00
5 Примена рачунара 27.01 9:00
6 Математика 2 24.01 12:00
7 Основи електротехнике 2 20.01 11:00
8 Увод у програмирање 03.02 12:00
9 Техники материјали (Електротех. материјали) 29.01 17:00
       
Друга година - заједнички предмети
10 Основи електронике 23.01 12:00
11 Електрична мерења 07.02 10:00
12 Софтверски алати 23.01 16:00
13 Пројектовање помоћу рачунара 20.01 14:00
Друга година - Енергетика
14 Електричне инсталације са осветљењем  13.02 10:00
15 Електричне машине 1  03.02 14:00
16 Електричне машине 2 () 21.01 11:00
17 Изборни предмет 1 (Енергетика)
Основи инжењерске технике 04.02 11:00
Инжењерска графика 04.02 11:00
   
Друга година - Рачунарство и информатика
14 Објектно програмирање (Рач. и информатика) 03.02 12:00
15 Основи рачунарске технике (Основи архит. рачунара) 12.02 11:00
16 Базе података (Рач. и информатика) 20.01 14:00
17 Увод у рачунарске мреже 28.01 11:00
       
Трећа година - заједнички предмети
18 Аутоматско управљање 21.01 12:00
19 Организација рада 31.01 11:00
20 Изборни предмет 2    
Енергетска електроника 23.01 14:00
Уградња и одржавање рачунара (Монтажа и сервис. рачунара) 06.02 11:00
21 Изборни предмет 3    
Оперативни системи    
Релејна заштита 21.01 11:00
   
Трећа година - Енергетика
22 Разводна постројења 10.02 11:30
23 Електромоторни погони 03.02 14:00
24 Електране 06.02 17:00
25 Стручна пракса - енергетика 21.01 11:30
26 Изборни предмет 4 (Енергетика)
Контрола квалитета    
Електроенергетске мреже 13.02 10:00
   
Трећа година - Рачунарство и информатика
22 Микроконтролери 10.02 15:00
23 Увод у интернет технологије 03.02 14:00
24 Стручна пракса - рачунарство и информатика 23.01 14:00
25 Изборни предмет 1 (Рачунарство и информатика)    
Администрација рачунарских мрежа 12.02 14:00
Рачунарска графика 13.02 9:00
26 Изборни предмет 4 (Рачунарство и информатика)
Аутоматизација производње 22.01 12.00
Интерент програмирање 03.02 14:00