Електротехника и рачунарство - распоред испита у априлском року 2019. године

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Распоред испита за априлски рок 2019. године

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

     

1

Примена електронике у индустрији

04.04. у 15.00

2

Информациони системи

12.04. у 15.00

3

Паметне дистрибутивне мреже

05.04. у 12.00

4

Процена утицаја на животну средину

11.04. у 12.00

5

Обновљиви извори енергије

09.04. у 17.00

6

Предузетништво

08.01. у 12.00

7

Програмирање апликација база података

05.04. у 14.00

8

Обрада сигнала

04.04. у 15.00

9

Индустријски системи и протоколи

01.04. у 11.00

10

Теорија поузданости

09.04. у 14.00

11

Стручна пракса

по договору

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Распоред испита за априлски рок 2019. године

 

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

     

1

Основи електротехнике 1

10.04. у 12.00

2

Основи електротехнике 2

01.04. у 11.00

3

Математика 1

03.04. у 12.00

4

Математика 2

10.04. у 12.00

5

Техничка физика

05.04. у 12.00

6

Технички материјали (Електротехнички материјали)

02.04. у 17.00

7

Социологија и пословне комуникације

12.04. у 10.00

8

Увод у програмирање

08.04. у 12.00

9

Примена рачунара

12.04. у 15.00

10

Основи електронике

11.04. у 12.00

11

Електрична мерења

05.04. у 12.00

12

Електричне машине 1

02.04. у 10.00

13

Основи инжењерске технике

05.04. у 10.00

14

Објектно програмирање

08.04. у 12.00

15

Основи рачунарске технике  (Основи архитектуре рачунара)

12.04. у 15.00

16

Електричне машине 2

01.04. у 11.00

17

Ел. инсталације са осветљењем

12.04. у 12.00

18

Пројектовање помоћу рачунара

03.04. у 14.00

19

Софтверски алати

04.04. у 12.00

20

Базе података

03.04. у 14.00

21

Импулсна електроника

11.04. у 14.00

22

Енергетска електроника

04.04. у 14.00

23

Аутоматско управљање

12.04. у 12.00

24

Разводна постројења

11.04. у 13.00

25

Електране

09.04. у 17.00

26

Електромоторни погони

02.04. у 10.00

27

Интернет програмирање  (Програмирање апликација база података)

05.04. у 14.00

28

Рачунарске мреже

12.04. у 15.00

29

Микроконтролери

10.04. у 14.00

30

Организација рада и производње

08.04. у 12.00

31

Релејна заштита

01.04. у 11.00

32

Електроенергетске мреже

05.04. у 12.00

33

Стручна пракса (рачунарство и информатика)

12.04. у 12.00

34

Стручна пракса (енергетика)

11.04. у 13.00

35

Уградња и одржавање рачунара (Монтажа и сервисирање рачунара)

12.04. у 12.00

36

Обрада сигнала

12.04. у 15.00