Електротехника и рачунарство - распоред испита у октобарском року 2018. године

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

Распоред испита за септембарски и октобарски рок 2018. године

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

Септембарски

Октобарски

1

Основи електротехнике 1

04.09. у 10.00

01.10. у 11.00

2

Основи електротехнике 2

10.09. у 10.00

05.10. у 10.00

3

Математика 1

05.09. у 12.00

28.09. у 11.00

4

Математика 2

12.09. у 12.00

04.10. у 12.00

5

Техничка физика

06.09. у 12.00

02.10. у 13.00

6

Технички материјали

08.09. у 10.30

29.09. у 10.30

7

Социологија и пословне комуникације

07.09. у 10.00

08.10. у 09.00

8

Увод у програмирање

07.09. у 12.00

02.10. у 11.00

9

Примена рачунара

13.09. у 11.00

04.10. у 11.00

10

Основи електронике

11.09. у 12.00

04.10. у 12.00

11

Електрична мерења

11.09. у 16.30

02.10. у 16.30

12

Електричне машине 1

14.09. у 16.00

28.09. у 16.00

13

Основи инжењерске технике

07.09.у 09.00

05.10. у 09.00

14

Објектно програмирање

07.09. у 12.00

02.10. у 11.00

15

Основи архитектуре рачунара

13.09. у 09.00

04.10. у 09.00

16

Електричне машине 2

10.09. у 10.30

04.10. у 10.00

17

Ел. инсталације са осветљењем

04.09. у 10.00

02.10. у 14.00

18

Пројектовање помоћу рачунара

06.09. у 14.00

02.10. у 14.00

19

Софтверски алати

06.09. у 12.00

02.10. у 12.00

20

Базе података

12.09. у 14.00

01.10. у 13.00

21

Импулсна електроника

11.09. у 14.00

04.10. у 14.00

22

Енергетска електроника

06.09. у 14.00

02.10. у 14.00

23

Аутоматско управљање

05.09. у 12.00

04.10. у 12.00

24

Разводна постројења

04.09. у 10.30

04.10. у 10.00

25

Електране

08.09. у 10.30

29.09. у 10.30

26

Електромоторни погони

14.09. у 16.00

28.09. у 16.00

27

Интернет програмирање

06.09. у 14.00

02.10. у 14.00

28

Рачунарске мреже

13.09. у 09.00

04.10.у 09.00

29

Микроконтролери

12.09. у 14.00

28.09. у 12.00

30

Организација рада

11.09. у 11.00

02.10. у 10.00

31

Релејна заштита

13.09. у 10.00

28.09. у 10.00

32

Електроенергетске мреже

04.09. у 10.00

02.10. у 14.00

33

Стручна пракса (рачунарство и информатика)

10.09. у 10.30

05.10. у 12.00

34

Стручна пракса (енергетика)

14.09. у 11.00

05.10. у 12.00

35

Уградња и одржавање рачунара

10.09. у 10.30

05.10. у 11.00

36

Обрада сигнала

13.09. у 11.00

04.10. у 11.00

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Распоред испита за октобарски рок 2018. године

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

1

Примена електронике у индустрији

02.10. у 16.00

2

Информациони системи

04.10. у 09.00

3

Паметне дистрибутивне мреже

02.10. у 16.30

4

Процена утицаја на животну средину

04.10. у 12.00

5

Обновљиви извори енергије

29.09. у 10.30

6

Предузетништво

02.10. у 12.00

7

Програмирање апликација база података

02.10. у 14.00

8

Обрада сигнала

02.10. у 17.00

9

Индустријски системи и протоколи

03.10. у 10.00

10

Теорија поузданости

02.10. у 15.00

11

Стручна пракса

по договору