Распоред поправних колоквијума за предмете ОЕТ1, ОЕТ2 и Ел. машине 2

 Основи електротехнике 1  29.08.2018. у 10.00 сати
 Основи електротехнике 2  30.08.2018. у 10.00 сати
 Електричне машине 2  30.08.2018. у 10.00 сати