Електротехника и рачунарство – Распоред испита – Јун 2018.

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО – основне студије

Распоред испита за ЈУНСКИ рок 2018. године

 

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

     

1

Основи електротехнике 1

19.06. у 10.00

2

Основи електротехнике 2

02.06. у 11.00

3

Математика 1

18.06. у 12.30

4

Математика 2

29.06. у 12.30

5

Техничка физика

15.06. у 10.00

6

Електротехнички материјали

20.06. у 17.00

7

Социологија и пословне комуникације

27.06. у 09.00

8

Увод у програмирање

26.06. у 12.30

9

Примена рачунара

22.06. у 11.00

10

Основи електронике

26.06. у 12.00

11

Електрична мерења

18.06. у 13.00

12

Електричне машине 1

29.06. у 16.00

13

Основи инжењерске технике

29.06.у 11.00

14

Објектно програмирање

25.06. у 12.30

15

Основи архитектуре рачунара

22.06. у 11.00

16

Електричне машине 2

26.06. у 11.00

17

Ел. инсталације са осветљењем

15.06. у 15.00

18

Пројектовање помоћу рачунара

13.06. у 12.00

19

Софтверски алати

19.06. у 11.00

20

Базе података

21.06. у 09.00

21

Импулсна електроника

26.06. у 14.00

22

Енергетска електроника

19.06. у 14.00

23

Аутоматско управљање

12.06. у 12.00

24

Разводна постројења

(Електране и разводна постројења)

12.06. у 11.00

25

Електране

18.06. у 17.00

26

Електромоторни погони

29.06. у 16.00

27

Интернет програмирање

(Програмирање апликација база података)

20.06. у 09.00

28

Рачунарске мреже

22.06. у 09.00

29

Микроконтролери

14.06. у 09.00

30

Организација рада

18.06. у 10.00

31

Релејна заштита

26.06. у 11.00

32

Електроенергетске мреже

15.06. у 15.00

33

Стручна пракса (рачунарство и информатика)

27.06. у 12.00

34

Стручна пракса (енергетика)

27.06. у 12.00

35

Уградња и одржавање рачунара

25.06. у 12.00

36

Обрада сигнала

22.06. у 11.00

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Распоред испита за јунски рок 2018. године

 

 

РБ

Назив предмета

Датум и време

     

1

Примена електронике у индустрији

19.06. у 16.00

2

Информациони системи

22.06. у 09.00

3

Паметне дистрибутивне мреже

15.06. у 16.30

4

Процена утицаја на животну средину

14.06. у 12.00

5

Обновљиви извори енергије

20.06. у 17.00

6

Предузетништво

11.06. у 12.00

7

Програмирање апликација база података

14.06. у 09.00

8

Обрада сигнала

19.06. у 17.00

9

Индустријски системи и протоколи

02.07. у 16.00

10

Теорија поузданости

20.06. у 12.00

11

Стручна пракса

по договору