Електротехника - распоред испита у року октобар 2, 2017. године

Испит Датум и време
   
Испити код др Р. Стефановића  10.10.2017. у 14.00
Математика 1 и 2 12.10.2017. у 12.00
Основи електротехнике 1 11.10.2017. у 10.00
Основи електротехнике 2 12.10.2017. у 10.00
Релејна заштита 13.10.2017. у 10.00
Разводна постројења 13.10.2017. у 10.00
Електротехнички материјали 11.10.2017. у 17.00
Електране 11.10.2017. у 17.00
Испити код мр Алексе Срданова 12.10.2017. у 12.00
Ел. мерења, Ел. инсталације 11.10.2017. у 11.00
Ел. машине 2, Ел.ен. мреже 12.10.2017. у 11.00
Ел. машине 1, Ел.моторни погони 14.10.2017. у 10.00
Микроконтролери, Рач. мреже,  13.10.2017. у 10.00
Архитектура рачунара, Обрада сигнла 13.10.2017. у 10.00
Пројектовање помоћу рачунара 12.10.2017. у 14.00
Базе података, Интернет програмирање 12.10.2017. у 14.00
Уградња и одржавање рачунара 11.10.2017. у 12.00
Аутоматско управљање 12.10.2017. у 18.00
Основи инжењерске технике 13.10.2017. у 13.00
Физика 10.10.2017. у 13.00
Социологија и посл. комуникације 13.10.2017. у 14.00
Организација рада 10.10.2017. у 12.00