Електротехника - распоред испита у септембарском и октобарском року 2017. године

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Распоред испита за септембарски и октобарски рок 2017. године

РБ Назив предмета Датум и време
Септембарски Октобарски
1 Основи електротехнике 1 05.09. у 11.00 26.09. у 11.00
2 Основи електротехнике 2 12.09. у 11.00 06.10. у 11.00
3 Математика 1 06.09. у 12.00 27.09. у 12.00
4 Математика 2 13.09. у 12.00 04.10. у 12.00
5 Техничка физика 04.09. у 12.00 03.10. у 12.00
6 Електротехнички материјали 06.09. у 17.00 04.10. у 17.00
7 Социологија и пословне комуникације 04.09. у 14.00 29.09. у 10.00
8 Увод у програмирање 11.09. у 12.00 02.10. у 12.00
9 Примена рачунара 08.09. у 10.00 29.09. у 10.00
10 Основи електронике 07.09. у 12.00 28.09. у 12.00
11 Електрична мерења 11.09. у 10.00 25.09. у 10.00
12 Електричне машине 1 15.09. у 16.00 02.10. у 15.00
13 Основи инжењерске технике 15.09. у 12.00 29.09. у 12.00
14 Објектно програмирање 11.09. у 12.00 02.10. у 12.00
15 Основи архитектуре рачунара 08.09. у 10.00 28.09. у 14.00
16 Електричне машине 2 12.09. у 12.00 06.10. у 12.00
17 Ел. инсталације са осветљењем 11.09. у 12.00 25.09. у 12.00
18 Пројектовање помоћу рачунара 07.09. у 12.00 29.09. у 10.00
19 Софтверски алати 07.09. у 15.00 28.09. у 15.00
20 Базе података 04.09. у 13.00 05.10. у 13.00
21 Импулсна електроника 14.09. у 15.00 03.10. у 15.00
22 Енергетска електроника 14.09. у 12.00 03.10. у 12.00
23 Аутоматско управљање 06.09. у 12.00 04.10. у 12.00
24

Разводна постројења

(Електране и разводна постројења)

04.09. у 10.00 27.09. у 10.00
25 Електране 06.09. у 17.00 04.10. у 17.00
26 Електромоторни погони 15.09. у 16.00 02.10. у 15.00
27

Интернет програмирање

(Програмирање апликација база података)

04.09. у 13.00 05.10. у 13.00
28 Рачунарске мреже 14.09. у 12.00 29.09. у 10.00
29 Микроконтролери 07.09. у 13.00 28.09. у 12.00
30 Организација рада и производње 11.09. у 11.00 02.10. у 11.00
31 Релејна заштита 15.09. у 10.00 28.09. у 10.00
32 Електроенергетске мреже 05.09. у 12.00 26.09. у 12.00
33 Стручна пракса (рачунарство и информатика) 15.09. у 13.00 05.10. у 13.00
34 Стручна пракса (енергетика - Погонска пракса) 14.09. у 11.00 05.10. у 11.00
35 Уградња и одржавање рачунара (и Монтажа и сервисирање рачунара) 15.09. у 11.00 05.10. у 11.00
36 Обрада сигнала 08.09. у 10.00 28.09. у 13.00