Основи електротехнике 1 - задатак за испит у априлском року

Задатак који ће бити на испиту

 

У колу сталне струје на слици је E = 10 V, снага отпорника P = 20 W и снага струјног генератора PIg = 0 . Израчунати струју струјног генератора Ig.