Наставни план основних студија - акредитација 2012.

 

Студијска група - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Наставни план који се примењује од 2011. године, по одлуци Наставног већа.

Исти наставни план и програм је акредитован 2012. године.

 

Студијска група - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, Изборно подручје - EНЕРГЕТИКА

 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

 

Мaтeмaтикa 1

1

АО

О

2

3

0

0

8

2.

 

Техничка физикa

1

АО

О

2

2

0

0

6

3.

 

Оснoви eлeктрoтeхникe 1

1

С

О

3

3

0

0

8

4.

 

Социологија и пословне комуникације

1

АО

О

2

1

0

0

5

5.

 

Примена рачунара

1

С

О

2

2

0

0

6

6.

 

Мaтeмaтикa 2

2

АО

О

2

3

0

0

8

7.

 

Оснoви eлeктрoтeхникe 2

2

С

О

3

3

0

0

8

8.

 

Увод у програмирање

2

С

О

2

2

0

0

6

9.

 

Елeктрoтeхнички мaтeриjaли

2

С

О

2

1

0

0

5

Укупно часова активне наставе на 1. години студија

(20+20)·15= 600

0

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

 

Основи електронике

3

СА

ОЗ

2

3

0

0

8

11.

 

Електрична мерења

3

С

ОЗ

3

2

0

0

8

12.

 

Електричне машине 1

3

С

ОМ

2

3

0

0

7

13.

 

Изборни блок 1

3

СА

ИБ

 

 

 

 

8

14.

 

Изборни блок 2

4

СА

ИБ

 

 

 

 

8

15.

 

Електричне машине 2

4

СА

ОМ

2

3

0

0

7

16.

 

Софтверски алати

4

СА

ОЗ

3

2

0

0

7

17.

 

Пројектовање помоћу рачунара

4

СА

ОЗ

2

3

0

0

7

Укупно часова активне наставе на 2. години студија

(20+20)·15= 600

0

60

ТРЕЋА ГОДИНА

18.

 

Енергетска електроника

5

СА

ОЗ

3

2

0

0

6

19.

 

Аутоматско урављање

5

С

ОЗ

4

1

0

0

5

20.

 

Изборни блок 3

5

СА

ИБ

 

 

 

 

6

21.

 

Изборни блок 4

5

СА

ИБ

 

 

 

 

7

22.

 

Изборни блок 5

5

СА

ИБ

 

 

 

 

7

23.

 

Изборни блок 6

6

С

ИБ

 

 

 

 

6

24.

 

Изборни блок 7

6

СА

ИБ

 

 

 

 

7

25.

 

Ирганизација рада

6

АО

ОЗ

2

3

0

0

6

Укупно часова активне наставе на 3. години студија

(20+20)·15= 600

 

 

Укупно

60

60

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

(60+60)·15= 1800

 

 

26.

 

Стручна пракса

6

СА

 

 

 

 

 

2

27.

 

Завршни рад

6

СА

 

 

 

 

 

8

 

 

0

60

Укупно ЕСПБ бодова

180

 

О - обавезни,  ОЗ - обавезни заједнички,      ОМ - обавезни за модул (изборног подручја),

ИБ - изборни блок

 

 

 

 

 

Студијска група - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА, Изборно подручје - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

ПРВА ГОДИНА

1.

 

Мaтeмaтикa 1

1

АО

О

2

3

0

0

8

2.

 

Техничка физикa

1

АО

О

2

2

0

0

6

3.

 

Оснoви елeктрoтeхникe 1

1

АО

О

3

3

0

0

8

4.

 

Социологија и пословне комуникације

1

ТМ

О

2

1

0

0

5

5.

 

Примена рачунара

1

НС

О

2

2

0

0

6

6.

 

Мaтeмaтикa 2

2

АО

О

2

3

0

0

8

7.

 

Оснoви eлeктрoтeхникe 2

2

АО

О

3

3

0

0

8

8.

 

Увод у програмирање

2

НС

О

2

2

0

0

6

9.

 

Елeктрoтeхнички мaтeриjaли

2

НС

О

2

1

0

0

5

Укупно часова активне наставе на 1. години студија

(20+20)·15= 600

0

60

ДРУГА ГОДИНА

10.

 

Основи електронике

3

АО

ОЗ

2

3

0

0

8

11.

 

Електрична мерења

3

АО

ОЗ

3

2

0

0

8

12.

 

Основи архитектуре рачунара

3

НС

ОМ

2

3

0

0

7

13.

 

Изборни блок 1

3

НС

ИБ

 

 

 

 

8

14.

 

Изборни блок 2

4

НС

ИБ

 

 

 

 

8

15.

 

Импулсна електроника

4

НС

ОМ

2

3

0

0

7

16.

 

Софтверски алати

4

СА

ОЗ

3

2

0

0

7

17.

 

Пројектовање помоћу рачунара

4

СА

ОЗ

2

3

0

0

7

Укупно часова активне наставе на 2. години студија

(20+20)·15= 600

0

60

ТРЕЋА ГОДИНА

18.

 

Енергетска електроника

5

НС

ОЗ

3

2

0

0

6

19.

 

Аутоматско урављање

5

НС

ОЗ

4

1

0

0

5

20.

 

Изборни блок 3

5

СА

ИБ

 

 

 

 

6

21.

 

Изборни блок 4

5

СА

ИБ

 

 

 

 

7

22.

 

Изборни блок 5

5

СА

ИБ

 

 

 

 

7

23.

 

Изборни блок 6

6

СА

ИБ

 

 

 

 

6

24.

 

Изборни блок 7

6

СА

ИБ

 

 

 

 

7

25.

 

Организација рада

6

ТМ

ОЗ

2

3

0

0

6

Укупно часова активне наставе на 3. години студија

(20+20)·15= 600

 

 

Укупно

60

60

0

 

 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија

(60+60)·15= 1800

 

 

26.

 

Стручна пракса

6

 

 

 

 

 

 

2

27.

 

Завршни рад

6

 

 

 

 

 

 

8

 

 

0

60

Укупно ЕСПБ бодова

180

 

 

 

 

Изборна настава за изборно подручје - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

Ш

Назив предмета

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

ЕСПБ

П

В

ДОН

СИР

Предмети изборног блока 1.

1

 

 Објектно програмирање

НС

И

3

2

0

-

8

2

 

Основи инжењерске технике

НС

И

3

2

0

-

8

Предмети изборног блока 2.

1

 

 Базе података

НС

И

3

2

0

-

8

2

 

Електричне инсталације са осветљењем

НС

И

3

2

0

-

8

Предмети изборног блока 3.

1

 

Интернет програмирање

СА

И

2

3

0

-

6

2

 

Разводна постројења

НС

И

2

3

0

-

6

Предмети изборног блока 4.

1

 

Рачунарске мреже

НС

И

2

3

0

-

7

2

 

Електране

НС

И

2

3

0

-

7

Предмети изборног блока 5.

1

 

Микроконтролери

СА

И

2

3

0

-

7

2

 

Електромоторни погони

НС

И

3

2

0

-

7

Предмети изборног блока 6.

1

 

Обрада сигнала

НС

И

3

2

0

-

6

2

 

Електроенергетске мреже

НС

И

3

2

0

-

6

Предмети изборног блока 7.

1

 

Уградња и одржавање рачунара

СА

И

2

3

0

-

7

2

 

Релејна заштита

НС

И

3

2

0

-

7

 

Изборна настава за изборно подручје - ЕНЕРГЕТИКА

Предмети изборног блока 1.

1

 

 Објектно програмирање

НС

И

3

2

0

-

8

2

 

Основи инжењерске технике

НС

И

3

2

0

-

8

Предмети изборног блока 2.

1

 

 Базе података

НС

И

3

2

0

-

8

2

 

Електричне инсталације са осветљењем

НС

И

3

2

0

-

8

Предмети изборног блока 3.

1

 

Интернет програмирање

СА

И

2

3

0

-

6

2

 

Разводна постројења

НС

И

2

3

0

-

6

Предмети изборног блока 4.

1

 

Микроконтролери

НС

И

2

3

0

-

7

2

 

Електране

НС

И

2

3

0

-

7

Предмети изборног блока 5.

1

 

Импулсна електроника

НС

И

2

3

0

 

7

2

 

Електромоторни погони

НС

И

3

2

0

-

7

Предмети изборног блока 6.

1

 

Обрада сигнала

НС

И

3

2

0

-

6

2

 

Електроенергетске мреже

НС

И

3

2

0

-

6

Предмети изборног блока 7.

1

 

Уградња и одржавање рачунара

СА

И

2

3

0

-

 

 

2

 

Релејна заштита

НС

И

3

2

0

-

7