Наставни план специјалистичких студија - акредитација 2017.

Студијска група - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 

pdf1Изборно подручје - EНЕРГЕТИКА

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
                 
1 20570100 Примена електронике у индустрији ЗАЈ 1 3 2 6 О
2 20570200 Информациони системи ЗАЈ 1 3 2 6 О
3 20570300 Индустријски системи и протоколи ЗАЈ 1 3 2 6 О
4 20570400 Процена утицаја на животну средину ЗАЈ 1 3 3 6 О
5   Изборни предмет 1 МОДУЛ1 1 2 3 6 И
  20570511 Моделирање и симулација система            
  20570611 Обновљиви извори енергије            
6 20570910 Паметне дистрибутивне мреже МОДУЛ1 2 2 2 7 О
7 20571100 Основи теорије поузданости ЗАЈ 2 2 3 6 О
8 20571200 Предузетништво ЗАЈ 2 3 2 6 О
9 20571300 Стручна пракса ЗАЈ 2   6 2 О
10 20571400 Специјалистички рад ЗАЈ 2   6 9 И

 

 

 

pdf1Изборно подручје - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
                 
1 20570100 Примена електронике у индустрији ЗАЈ 1 3 2 6 О
2 20570200 Информациони системи ЗАЈ 1 3 2 6 О
3 20570300 Индустријски системи и протоколи ЗАЈ 1 3 2 6 О
4 20570400 Процена утицаја на животну средину ЗАЈ 1 3 3 6 О
5   Изборни предмет 1 МОДУЛ2 1 2 3 6 И
  20570722 Моделирање и симулација система            
  20570822 Обрада сигнала            
6 20571020 Програмирање апликација база података МОДУЛ2 2 3 2 7 О
7 20571100 Основи теорије поузданости ЗАЈ 2 2 3 6 О
8 20571200 Предузетништво ЗАЈ 2 3 2 6 О
9 20571300 Стручна пракса ЗАЈ 2   6 2 О
10 20571400 Специјалистички рад ЗАЈ 2   6 9 И