Наставни план основних студија - акредитација 2017.

Студијска група - ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО

 

pdf1Изборно подручје - EНЕРГЕТИКА

 

 

Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Тип
предмета
Статус
предмета
Активна настава Остали
часови
ЕСПБ
П В ДOН
10510100 Математика 1 1 АО О 2 3     8
10510200 Техничка физика 1 АО О 3 2     6
10510300 Основи електротехнике 1 1 АО О 3 3     8
10510400 Социологија и пословне комуникације 1 АО О 2 1     5
10510500 Примена рачунара 1 СА О 2 1 1   6
10520600 Математика 2 2 АО О 2 3     8
10520700 Основи електротехнике 2 2 АО О 3 3     8
10520800 Увод у програмирање 2 С О 2 2     6
10520900 Технички материјали 2 С О 2 1     5
10531000 Основи електронике 3 С О 2 3     8
10531100 Електрична мерења 3 С О 3 2     8
10531210 Електричне инсталације са осветљењем 3 С О 3 2     8
10531310 Електричне машине 1 3 С О 3 2     8
10541600 Софтверски алати 4 СА О 3 2     7
10541700 Пројектовање помоћу рачунара 4 С О 2 3     7
10541810 Електричне машине 2 4 С О 3 2     8
  Изборни предмет 1 4   И         6
10541911 Основи инжењерске технике   С   2 3      
10542011 Инжењерска графика   СА   3 2      
10552510 Разводна постројења 5 СА О 2 3     6
10552610 Електромоторни погони 5 СА О 3 2     6
10552710 Електране 5 СА О 2 3     6
10552800 Аутоматско управљање 5 С О 4 1     6
  Изборни предмет 2 5   И         7
10552903 Енергетска електроника   СА   3 2      
10553003 Уградња и одржавање рачунара   С   2 3      
10563300 Организација рада 6 С О 2 3     4
  Изборни предмет 3 6   И 3 2     7
10563404 Оперативни системи   СА           7
10563504 Релејна заштита   СА           7
  Изборни предмет 4 6   И         8
10563615 Контрола квалитета   С   3 2     8
10563715 Електроенергетске мреже   СА   2 3     8
10564010 Стручна пракса - енергетика 6 СА О       2 2
10564200 Завршни рад 6 СА О       8 8

 

 

 

pdf1Изборно подручје - РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

Шифра
предмета
Назив предмета Семестар Тип
предмета
Статус
предмета
Активна настава Остали
часови
ЕСПБ
П В ДOН
10510100 Математика 1 1 АО О 2 3     8
10510200 Техничка физика 1 АО О 3 2     6
10510300 Основи електротехнике 1 1 АО О 3 3     8
10510400 Социологија и пословне комуникације 1 АО О 2 1     5
10510500 Примена рачунара 1 СА О 2 1 1   6
10520600 Математика 2 2 АО О 2 3     8
10520700 Основи електротехнике 2 2 АО О 3 3     8
10520800 Увод у програмирање 2 С О 2 2     6
10520900 Технички материјали 2 С О 2 1     5
10531000 Основи електронике 3 С О 2 3     8
10531100 Електрична мерења 3 С О 3 2     8
10531420 Објектно програмирање 3 С О 3 2     8
10531520 Основи рачунарске технике 3 С О 2 3     8
10541600 Софтверски алати 4 СА О 3 2     7
10541700 Пројектовање помоћу рачунара 4 С О 2 3     7
10542120 Базе података 4 С О 3 2     8
10542220 Увод у рачунарске мреже 4 С О 2 3     6
  Изборни предмет 1 5   И         7
10552322 Администрација рачунарских мрежа   С   2 3      
10552422 Рачунарска графика   СА   3 2      
10552800 Аутоматско управљање 5 С О 4 1     6
  Изборни предмет 2 5   И         7
10552903 Енергетска електроника   СА   3 2      
10553003 Уградња и одржавање рачунара   С   2 3      
10553120 Микроконтролери 5 СА О 3 2     6
10553220 Увод у интернет технологије 5 СА О 2 3     6
10563300 Организација рада 6 С О 2 3     4
  Изборни предмет 3 6   И 3 2     7
10563404 Оперативни системи   СА           7
10563504 Релејна заштита   СА           7
  Изборни предмет 4 6   И         7
10563826 Аутоматизација производње   СА   3 2      
10563926 Интернет програмирање   СА   2 3      
10564120 Стручна пракса - рачунарство и информатика 6 СА О       2 2
10564200 Завршни рад 6 СА О       8 8