Заштита животне средине - распоред часова за школску 2017/2018. - зимски семестар

  

 

ПРВИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35     Биологија 1
(А) - предавање (ЗЖС)
   
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25        
5 11.30-12.15          
6 12.20-13.05   Хемија
мр Б. Шухартовић
(А) - предавање (ЗЖС)
    Примена рачунара (група 1) - В
Биологија (група 2) - В  (ЗЖС)
7 13.10-13.55      
1 14.00-14.45 Математика
др А. Јовановић
(А) - предавање
(ЗЖС)
  Примена рачунара (сви) - Предавања - (a) (ЗЖС) Примена рачунара (група 2) - В
Биологија (група 1) - В  (ЗЖС)
2 14.50-15.35 Хемија
мр Б. Шухартовић
(A) - Вежбе (ЗЖС)
   
3 15.40-16.25      
4 16.40-17.25 Математика
др А. Јовановић
вежбе (A) (ЗЖС)
       
5 17.30-18.15        
6 18.20-19.05          
7 19.10-19.55          

 

 

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45         Фиторемедијација - блок – вежбе -  (Лаб 1) (ЗЖС)
2 8.50-9.35 Екологија биљака (2) – предавање (ЗЖС) Заштита биодивезитета
(1) (П) (ЗЖС)
Математичко моделирање (1)
др А. Јовановић – предавања (ЗЖС)
  Екологија биљака (Лаб 1) – вежбе (ЗЖС)
3 9.40-10.25  
4 10.40-11.25 Фиторемедијација (2) – предавање (ЗЖС) Математичко моделирање (1)
др А. Јовановић – вежбе (ЗЖС)
Урбана екологија и пејзажна архитектура. П  (2) (ЗЖС)  
5 11.30-12.15 Заштита биодиверзитета
(Био Лаб) (В) (ЗЖС)
 
6 12.20-13.05     Урбана екологија и пејзажна архитектура (2) - Вежбе (ЗЖС)  
7 13.10-13.55        
1 14.00-14.45          
2 14.50-15.35          
3 15.40-16.25          
4 16.40-17.25          
5 17.30-18.15          
6 18.20-19.05          

 

 

ПЕТИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35     Технологија заштите ж. средине (5) - П (ЗЖС)    
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25        
5 11.30-12.15     Технологија заштите ж. средине (2) - В (ЗЖС)    
6 12.20-13.05     Загађење и заштита земљишта (Лаб 2) - В  (ЗЖС)  
7 13.10-13.55     Пројектовање заштите ЖС (2) - П (ЗЖС)  
1 14.00-14.45 Загађење и заштита ваздуха (2) – Пред. (ЗЖС)   Основи геологије
(2) – П (ЗЖС)
2 14.50-15.35   Загађење и заштита земљишта (Л2) - П (ЗЖС)
3 15.40-16.25 Зрачење и ЖС
(2) - П (ЗЖС)
Пројектовање заштите ЖС (2) - В (ЗЖС)
4 16.40-17.25 Загађење и заштита ваздуха (2) – Вежбе (ЗЖС) Основи геологије
(2) – В (ЗЖС)
5 17.30-18.15  
6 18.20-19.05 Зрачење и ЖС
(2) - В (ЗЖС)
   
6 19.10-19.55