ЗЖС - распоред испита - ЈУЛ 2022. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

Заштита животне средине   РАСПОРЕД ИСПИТА Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 24.06. 09.00 Уч 5
2 Хемија   1 26.06. 10.00 Уч 5
3 Биологија 1 1 01.07. 11.00 АМФ
4 Примена рачунара 1 03.07. 10.00 РЦ 2
5 Физика животне средине 2 04.07. 14.00 Уч 2
6 Метеорологија са климатологијом 2 25.06. 09.00 Уч 2
7 Биологија 2 2 27.06. 11.00 Лаб 1
8 Социологија и пословне комуникације 2 09.07. 11.00 АМФ
9 Основи заштите животне средине 2 08.07. 12.00 Лаб 2
10 Физика, хемија и заштита земљишта 3 24.06. 11.00 Уч 2
11 Екологија биљака 3 26.06. 09.00 Уч 2
12 Заштита биодиверзитета 3 01.07. 09.00 Лаб 1
13 Фиторемедијација 3 03.07. 12.00 Уч 2
14 Физиологија биљака 3 08.07. 09.00 Уч 2
15 Процеси у животној средини и управљање 4 25.06. 12.00 Уч 2
16 Микробиологија 4 04.07. 11.00 Уч 2
17 Екологија животиња 4 27.06. 13.00 Лаб 1
18 Заштита агроекосистема 4 23.06. 12.00 Уч 2
19 Урбана екологија и пејзажна архитектура 4 09.07. 12.00 Уч 2
20 Загађење и заштита ваздуха 5 25.06. 12.00 Уч 2
21 Технологија заштите животне средине 5 01.07. 12.00 Уч 2
22 Процена утицаја на животну средину 5 25.06. 12.00 Уч 2
23 Мелиорације и рекултивација 5 01.07. 11.00 Уч 2
24 Основи геологије 5 09.07. 11.00 Лаб 1
25 Законска регулатива 6 04.07. 09.00 Лаб 1
26 Третман отпада и рециклажа 6 23.06. 10.00 Уч 3
27 Органска пољопривреда 6 25.06. 12.00 Лаб 2
28 Екологија копнених вода 6 27.06. 10.00 Лаб 1
29 Стручна пракса 6 02.07. 09.00 Лаб 2
30 Пројектовање заштите животне средине   25.06. 12.00 Уч 2
  Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.