ЗЖС - распоред испита - ЈАНУАР 2021. године

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД KОЛОКВИЈУМА ЗА ЈАНУАР 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА  
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 13.01. 09.00 Уч.2
Физика, хемија и заштита земљишта 13.01. 09.00 Уч.2
мр Александар Ивковић Хемија 15.01. 14.00 АМФ
Милица Блажић Биологија I 18.01. 14.00 Лаб 1
Биологија II 18.01. 14.00 Лаб 1
Основи заштите животне средине 19.01. 09.00 Лаб 1
Екологија биљака 19.01. 10.30. Лаб 1
Микробиологија 19.01. 12.00 Лаб 1
Физиологија  биљака 18.01. 15.3 Лаб 1
Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 15.01. 09.00 Лаб 1
Екологија животиња 15.01. 09.00 Лаб 1

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈАНУАР 2021.

 

Заштита животне средине РАСПОРЕД ИСПИТА Јануарски рок
НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Александра Јанковић Математика 25.01. 10.00 Уч.5
мр Љубов Миронова Физика животне средине 19.01. 10.00 Уч.2
мр Александар Ивковић  Хемија – писмени део 19.01. 10.00 АМФ
Хемија  усмени део 29.01. 10.00 договор
мр Драган Шалер Примена рачунара 28.01. 10.00 РЦ 2
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 26.01. 09.00 АМФ
Микробиологија 26.01. 10.00 АМФ
Основи заштите животне средине 26.01. 10.00 АМФ
Екологија биљака 26.01. 10.00 АМФ
Фиторемедијација 26.01. 10.00 АМФ
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 26.01. 09.00 Уч 2
Физиологија биљака 27.01. 09.00 Уч 2
Урбана екологија и пејзажна архитектура 26.01. 09.00 Уч 2
Мелиорације и рекултивација 27.01. 09.00 Уч 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникације 29.01. 10.00 АМФ
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 25.01. 09.00 Уч.2
др Татјана Секулић Биологија 2 20.01. 09.00 Уч.2
Заштита биодиверзитета 20.01. 09.00 Уч.2
Екологија животиња 20.01. 09.00 Уч.2
Екологија копнених вода 20.01. 09.00 Уч.2
Стручна пракса 20.01. 09.00 Уч.2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 28.01. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у животној средини и управљање 20.01. 09.00 Уч.5
Загађење и заштита ваздуха 20.01. 10.00 Уч.5
Технологија заштите животне средине 20.01. 11.00 Уч.5
Процена утицаја на животну средину 20.01. 13.00 Уч.5
Третман отпада и рециклажа 20.01. 12.00 Уч.5
др Бен Младеновић Законска регулатива 28.01. 10.00 Уч.2
Основи геологије 28.01. 11.00 Уч.2
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 29.01. 09.00 Уч.2