ЗЖС - распоред испита у АПРИЛСКОМ року 2020. године

 pdf

За Априлски рок 2020. године неће бити класичог пријављивања испита.

Пријаве се могу преузети са сајта школе, одшатампати и попунити.

 

Линк за преузимање пријаве

 

Ко нема могућности да преузме пријаву електронски исту може узети на сам дан испита на портирници.

Попуњене пријаве се предају професору на самом испиту

(Уз попуњену пријаву се предаје и уплатница.

Испите плаћају сви самофинансирајући као и
студенти на буџету којима су прошла два испитна рока од слушања предмета)

 

Неопходно је да се поштују мере Владе Републике Србије у вези заштите.

 

 

 

Студијски програм: Заштита животне средине

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК АПРИЛ 2020

 

РАСПОРЕД КОЛОКВИЈУМА 
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
др Владанка Ступар Органска пољопривреда 01.06.2020. 12.00 Лаб 1.
Физика, хемија и заштита земљишта 01.06.2020. 10.00 Лаб 1.
мр Александар Ивковић Хемија 25.05.2020. 15.00 АМФ
Милица Блажић Биологија I 21.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Биологија II 21.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Основи заштите животне средине 22.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Екологија биљака 22.05.2020. 11.00 Лаб 1.
Микробиологија 22.05.2020. 12.00 Лаб 1.
Физиологија  биљака 21.05.2020. 11.00 Лаб 1.
Дарко Стојићевић Заштита агроекосистема 28.05.2020. 10.00 Лаб 1.
Екологија животиња 28.05.2020. 11.00 Лаб 1.

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА
ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК Предмет Датум време Учионица
мр Љубов Миронова Физика животне средине 01.06.2020. 10.00 Уч. 2
мр Александар Ивковић  Хемија – писмени део 29.05.2020. 09.00 АМФ
Хемија  усмени део 02.06.2020. 15.00 АМФ
мр Драган Шалер Примена рачунара 28.05.2020. 10.00 РЦ
др Јасминка Ђорђевић-Милорадовић Биологија 1 27.05.2020. 12.00 АМФ
Микробиологија 28.05.2020. 09.00 АМФ
Основи заштите животне средине 28.05.2020. 10.00 АМФ
Екологија биљака 28.05.2020. 11.00 АМФ
Фиторемедијација 28.05.2020. 12.00 АМФ
спец Гордана Ђулаковић Метеорологија са климатологијом 27.05.2020. 09.00 Уч. 2
Физиологија биљака 27.05.2020. 10.00 Уч. 2
Урбана екологија и пејзажна архитектура 27.05.2020. 11.00 Уч. 2
Мелиорације и рекултивација 27.05.2020. 12.00 Уч. 2
др Мирко Благојевић Социологија и пословне комуникација 29.05.2020. 12.00 АМФ
др Владан Ђулаковић Заштита агроекосистема 02.06.2020. 10.00 Уч. 2
др Татјана Секулић Биологија 2 04.06.2020. 09.00 Уч. 2
Заштита биодиверзитета 04.06.2020. 10.00 Уч. 2
Екологија животиња 04.06.2020. 11.00 Уч. 2
Екологија копнених вода 04.06.2020. 12.00 Уч. 2
Стручна пракса 04.06.2020. 13.00 Уч. 2
др Миливоје Миловановић Органска пољопривреда 04.06.2020. 10.00 АМФ
др Миодраг Станисављевић Процеси у животној средини и управљање 26.05.2020. 10.00 Уч. 2
Загађење и заштита ваздуха 26.05.2020. 11.00 Уч. 2
Технологија заштите животне средине 26.05.2020. 10.00 Уч. 2
Процена утицаја на животну средину 26.05.2020. 11.00 Уч. 2
Третман отпада и рециклажа 26.05.2020. 12.00 Уч. 2
др Бен Младеновић Законска регулатива 29.05.2020. 10.00 Уч. 2
Основи геологије 29.05.2020. 11.00 Уч. 2
др Владанка Ступар Физика, хемија и заштита земљишта 03.06.2020. 09.00 Уч. 2
         
Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.