Распоред испита ЗЖС - септембар, октобар - 2019

 

 

 

 

Специјализација

 

РБ Назив предмета Сеп. 2019. Окт. 2019.
Дан Сат Дан Сат
1 Екологија копнених вода 16.09. 12.00 01.10 12.00
2 Екологија коровских биљака 19.09 09.00 10.10 09.00
3 Зооиндикатори слатководних екосистема 16.09. 11.00 01.10 11.00
4 Микробијална екологија 19.09 09.00 10.10 09.00
5 Органска пољопривреда 12.09 10.00 03.10 10.00
6 Планирање и заштита простора од ерозије 12.09 12.00 10.10 12.00
7 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 05.09 10.00 09.10 12:00
8 Стручна пракса 11.09 11.00 01.10 11.00
9 Третман отпада и рециклажа 19.09 11:00 03.10 11:00
10 Управљање безбедношћу и квалитетом хране        
11 Хумана екологија 11.09 11.00 01.10 11.00
12 Инструменталне методе анализе (виши курс)     07.10 12:00

 

 

 

Основне струковне студије

 

РБ Назив предмета Сеп. 2019. Окт. 2019.
Дан Сат Дан Сат
1 Математика  04.09 12.00 09.10 12:00
2 Биологија I 13.09 09.00 04.10 09.00
3 Правни аспекти заштите животне средине  12.09 10.00 10.10 10.00
4 Основи геологије и заштита животне средине  12.09 10.00 10.10 10.00
5 Микробиологија 16.09 09.00 07.10 09.00
6 Заштита биодиверзитета 11.09 09.00 01.10 09.00
7 Хумана екологија        
8 Екологија биљака  17.09 09.00 08.10 09.00
9 Основи екологије / Основи заштите животне средине 18.09 09.00 09.10 09.00
10 Физиологија биљака у загађеној средини  03.09 09:00 09.10 09:00
11 Загађење и заштита земљишта, Физика, хемија и заштита земљишта 13.09 09.00 04.10 10.00
12 Физика, Физика животне средине 02.09 12:00 03,10 12:00
13 Хемија, Хемија животне средине 09.09 10.00 10.10 10.00
14 Биостатистика  04.09 12.00 08.10 10:00
15 Основи биостатистике  04.09 12.00
16 Математичко моделирање екосистема и ГИС  04.09 12.00
17 Биологија II  16.09. 10.00 01.10 11.00
18 Екологија животиња  16.09. 09.00 01.10 09.00
19 Метеорологија са климатологијом 02.09 09.00 08.10 09.00
20 Урбана екологија и пејзажна архитектура  02.09 09.00 08.10 09.00
21 Мелиорација и рекултивација оштећених земљишта 02.09 09.00 08.10 09.00
22 Загађење и заштита ваздуха  19.09 12.00 03.10 12.00
23 Зрачење и животна средина 19.09 14.00 03.10 14.00
24 Процеси у животној средини и управљање 19.09 09.00 03.10 09.00
25 Технологија заштите животне средине 19.09 10.00 03.10 10.00
26 Третман отпадних вода  19.09 12.00 03.10 12.00
27 Заштита агроекосистема 02.09 17.00 07.10 10.00
28 Загађење заштита и квалитет вода  11.09 17.00 04.10 17.00
29 Примена рачунара  11.09 12:00 04.10 12:00
30 Водни ресурси и хидрологија  12.09 10.00 10.10 10.00
31 Геоекологија 12.09 10.00 10.10 10.00
32 Екологија копнених вода са биоиндикацијом  16.09. 12.00 01.10 12.00
33 Фиторемедијација 19.09 09.00 10.10 09.00
34 Пројектовање заштите животне средине 19.09 13.00 03.10 13.00
35 Третман отпада и рециклажа 19.09 11.00 03.10 11.00
36 Стручна пракса 11.09 11.00 01.10 11.00
37 Социологија и пословне комуникације 20.09 13:00 04.10 10:00