ЗЖС - Распоред колоквијума - ЈУН - 2018

Предмет датум време датум време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

22.06.2018.

 11:00

22.06.2018.

11:00 
Екологија биљака

22.06.2018..

 11:00

06.06.2018. 

14.06.2018.

11:00 
Фиторемедијација

06.06.2018.

14.06.2018. 

11:00 

 
Микробиологија

22.06.2018.

 11:00

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

22.06.2018..

 12:00    
Биологија 2        
Екологија животиња        
Физиологија биљ. у загађ. средини

08.06.2018. 

10:00     
Загађење и заштита земљишта

 08.06.2018.

10:00     
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда

08.06.2018. 

10:00     
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија