ЗЖС - Распоред колоквијума - јан-феб. - 2018

Предмет датум време  датум  време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

17.01.2018.

11:00    
Екологија биљака

17.01.2018.

12:00

 
Фиторемедијација

17.01.2018.

13:00

 
Микробиологија

17.01.2018.

11:00

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

11.01.2018.
17.01.2018.

11:00    
Биологија 2        
Екологија животиња        
Физиологија биљ. у загађ. средини

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00    
Загађење и заштита земљишта

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00    
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

 

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда

16.01.2018.

23.01.2018.

12:00    
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија