ЗЖС - Распоред колоквијума - АПРИЛ - 2018

Предмет датум време  датум  време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

12.04.2018.

10:00    
Екологија биљака

12.04.2018

10:00

 
Фиторемедијација

12.04.2018.

10:00

 
Микробиологија

12.04.2018.

10:00

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

13.04.2018.

10:00

   
Биологија 2  16.04.2018. 09:00     
Екологија животиња  16.04.2018. 09:00     
Физиологија биљ. у загађ. средини

13.04.2018.

09:00    
Загађење и заштита земљишта

13.04.2018.

09:00    
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

 

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда

13.04.2018.

09:00    
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија