ЗЖС - Распоред колоквијума - октобар 2- 2017

Предмет датум време  датум  време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

 05.10.2017.

 

10:00  05.10.2017.      11:00
Екологија биљака

05.10.2017.

 

11:00 

05.10.2017. 

            11:00 

Фиторемедијација

05.10.2017. 

 11:00

          05.10.2017. 

      11:00 
Микробиологија

05.10.2017. 

 

11:00 

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

05.10.2017.

 

 11:00    
Биологија 2        
Екологија животиња        
Физиологија биљ. у загађ. средини 10.10.2017.  10:00    
Загађење и заштита земљишта 10.10.2017.  10:00     
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

 

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда    
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија