ЗЖС - Распоред колоквијума - октобар 2017

Предмет датум време  датум  време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

 13.09.2017.

20.09.2017.

10:00  20.09.2017.      11:00
Екологија биљака

13.09.2017.

20.09.2017. 

11:00 

20.09.2017. 

            11:00 

Фиторемедијација

20.09.2017. 

 11:00

          20.09.2017. 

      11:00 
Микробиологија

13.09.2017. 

20.09.2017.

12:00 

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

13.09.2017.

20.09.2017. 

 12:00    
Биологија 2 25.09.2017.  09:00     
Екологија животиња 25.09.2017  09:00     
Физиологија биљ. у загађ. средини 25.09.2017.  10:00    
Загађење и заштита земљишта 25.09.2017.  10:00     
Заштита биодиверзитета        
Заштита агроекосистема    
         

 

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда    
Зооиндикатори слатководних екосистема        
Хумана екологија