ЗЖС - Распоред колоквијума - ЈУН 2017

Предмет датум време  датум  време

Основне струковне студије

Колоквијуми

Одбрана семинарских радова

Загађење и квалитет вода        
Основи екологије

01.06.2017.

07.06.2017.

15.06.2017. 

 12:00 31.05.2017.  13:00 
Екологија биљака

 07.06.2017.

 15.06.2017.

 11:00

 

 

 

 

Фиторемедијација

07.06.2017.

 15.06.2017.

 

12:00 

 

 

 
Микробиологија

01.06.2017.

07.06.2017. 

15.06.2017.

 10:00

13:00

11:00

   
Физика животне средине (поновни)        
Биологија

07.06.2017. 

 15.06.2017.

12:00     
Биологија 2 13.06.2017.   09:00    
Екологија животиња 13.06.2017.  09:00     
Физиологија биљ. у загађ. средини 06.06.2017. 12:00     
Загађење и заштита земљишта 06.06.2017. 09:00     

 

Специјалистичке струковне студије

Oрганска пољопривреда 06.06.2017. 12:00