Списак тема за семинарске радове из предмета загађење и заштита ваздуха

 

  

Teма семинарског рада

студент

 

 

 1. Састав и особине атмосфере

 

 1. Атмосферски параметри

 

 1. Појаве у атмосфери

 

 1. Термална структура атмосфере

 

 1. Температурне инверзије

 

 1. Озон у стратосфери

 

 1. Озон у тропосфери

 

 1. Извори и кружење угљеникових једињења у ваздуху

 

 1. Извори и кружење сумпорних оксида у ваздуху

 

 1. Извори и кружење азотних оксида у ваздуху

 

 1. Извори и кружење озона у ваздуху

 

 1. Извори и кружење племенитих гасова у ваздуху

 

 1. Вода у атмосфери

 

 1. Хенријев закон. pH вредност кишнице

 

 1. Киселе кише

 

 1. Фотохемијске реакције

 

 1. Ефекат стаклене баште

 

 1. Биолошко загађење ваздуха

 

 1. Хемијско загађење ваздуха

 

 1. Радиоактивно загађење ваздуха

 

 1. Прашина у атмосфери

 

 1. Аеросоли у атмосфери

 

 1. Математички модели простирања аеросола

 

 1. Загађење и заштита ваздуха при производњи енергије

 

 1. Загађење и заштита ваздуха у хемијској индустрији

 

 1. Загађење и заштита ваздуха у пољопривреди

 

 1. Загађење и заштита ваздуха у саобраћају

 

 1. Методе за пречишћавање ваздуха радне околине

 

 1. Процена ризика услед загађења ваздуха

 

 1. МДК