БЗР - распоред испита - Јул 2022. године

Студијски програм: Безбедност и здравље на раду

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

  РАСПОРЕД ИСПИТА   Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика B 1 24.06. 09.00 Уч 5
2 Физика 1 26.06. 15.00 Уч 3
3 Техничка механика 1 01.07. 12.00 РЦ 1
6 Отпорност материјала Б 2 25.06. 10.00 Уч 3
7 Технички материјали и погонске материје 2 03.07. 12.00 АМФ
8 Хемија 2 02.07. 10.00 Уч 5
9 Медицина рада 1 2 23.06. 12.00 Уч 3
10 Енглески језик 2 2 27.06. 12.00 Уч 2