Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа - резултати колоквијума - јун 2017

Резултати колоквијума од 8. Јуна 2017,

 

Сушење, дорада и складиштење пољопривредних производа:

  1. Никола Милосављевић    3 поена
  2. Каролина Антић         0
  3. Дејан Ђурђевић         8
  4. Милена Тасић           5
  5. Марија Јовићић         3
  6. Милена Савић           7
  7. Ивона Милић            1
  8. Милица Ивковић         5
  9. Емина Јанковић         6
  10. Славица Кодић          5

Пролазно 6-10 поена

 

Због лоших резултата колоквијум ће бити поновљен за оне који нису прошли и оне који нису полагали дана 15.06.2017 у 10 сати.

 

 

                                                                        Професор

                                                                        Др Миливоје Миловановић