Математика

Математика 2

Нико се не позива на усмени

Математика

На усмени се позивају:

1.Ненад Терзић

2. Милош Урошевић

3. Александар Михајловић

4. Дафина Томић

Усмени је у петак 26.09. 2014. г. од 11 часова