МАТЕМАТИКА 1

Колоквијум 1 положили:
1. Pavlovic Nikola - 10 poena
2. Stevanovic Milos - 10 poena.
DRUGI KOLOKVIJUM:
1. Vasic Slobodan - 12 poena
2. Merdovic Uros - 12 poena
3. Stanojevic Nemanja - 11 poena
4. Mitrovic Aleksandar - 10 poena

Усмени у петак од 11 - 12 часова.