Основи електротехнике 1 - резултати допунског колоквијума од 13. 2. 2015.

 

 

Основи електротехнике 1 - резултати допунског колоквијума од 13. 2. 2015.
Име Бр. инд. Бр. поена Напомена
         
Фејеш Ребека 65907/14 11 на испит
Милошевић Емилија 66114/14 7 на испит
Динић Јелена 66132/14 6 на испит
Ристић Драган 456717/13 8 на испит
Перић Немања 65930/14 12 колоквијум једносмерне струје
Костић Милош 65909/14 5 колоквијум електростатика
Трајковић Мирко 66122/14 2 колоквијум обе области
Андрејевић Марко 66141 0 колоквијум једносмерне струје
Грујић Небојша 65887/14 0 колоквијум обе области
Станојевић Стефан 66148/14 0 колоквијум обе области
Бабић Никола 65916/14 0 колоквијум обе области
Станојевић Ивана 66125/14 0 колоквијум обе области
Радови се могу погледати у термину консултација.

 

Основи електротехнике 1 - резултати допунског колоквијума од 13. 2. 2015.