ОДЛУКA о усклађености стечених стручних назива

Брoj:15/413

Датум 23.09 2011

 

На основу члана 55 Закона о високом образовању, Наставно веће Високе техничке школе струковних студија Пожаревац на својој седници од 23.09 2011 године донело је

Опширније...

Начин пријављивања испита

На основу члана 55 Закона о Високом образовању Наставно веће на својој седници од 9.11.2009. године донело је следећу

 ОДЛУКУ

Опширније...