Пријемни - Мастер студије - 3. уписни рок

logo glavni defaultNovi grb skole PIN


ПРИЈЕМНИ – МАСТЕР СТУДИЈЕ

Трећи уписни рок

Полагање пријемног испита (за сва три Мастер студијска програма)

31. октобар 2022. у 10:00  часова - просторија П3-11 (библиотека)

 

 

Пријемни испит састоји се из полагања теста познавања струке. 

Кандидати за полагање пријемног испита треба са собом да понесу личну карту или пасош, да поседују прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 15 минута пре почетка пријемног испита. 

Пријемни испит траје један сат и ради се без коришћења литературе.

Прелиминарна ранг листа

01. новембар 2022. у 12:00  часова

Увид у радове и жалбе кандидата:

01. новембар 2022. од 12:00 до 14:00 часова

Коначна ранг листа

01. новембар 2022. у 15:00  часова

  

Начин избора кандидата

Редослед – ранг листа за упис утврђује се применом следећих мерила:

  1. просечна оцена током студија помножена са 4, максимум 40 бодова.
  2. резултат постигнутог на пријемном испиту који се вреднује највише са 60 бодова.

Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. 

Упис примљених кандидата

Упис кандидата:        2.  новембар 2022. од 13:00 до 15:00 часова

 

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса.