Последњи рок за упис студената у наредну годину без надоканде - 14.10.2022.

Последњи рок за упис студената у наредну годину без надоканде је петак 14.10.2022. до 14:00h.

После тог рока студенти плаћају 4000 динара ако хоће да се упишу у наредну годину.