Плаћање школарине

 

ПОДСЕЋАМО  СТУДЕНТЕ ДА СУ У ОБАВЕЗИ ДА ИЗВРШЕ ПЛАЋАЊЕ НЕИЗМИРЕНЕ ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ИЗЈАВОМ О НАЧИНУ ПЛАЋАЊА.