Мастер струковне студије - опис

Мастер струковне студије

 

 

 

 

studiАкадемија техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке акредитовала је Мастер струковне студије на следећим студијским програмина:

  1. poljoprivredaФитомедицина – мастер студије;
  2. prehrambenaПрехрамбена технологија – мастер студије;
  3. elektroЕлектротехника и рачунарство – мастер студије;

 

Сви студијски програми реализују се кроз два модела студирања: Класичан модел студирања и Дуални модел студирања.

 

Класичан модел студирања подразумева слушање наставе на Академији техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке Пожаревац и извођење праксе на обе године студија у предузећима са којима Академија има потписане уговоре о сарадњи.

 

Дуални модел студирања је савремени концепт образовања који студентима омогућава да усвајају практична, применљива знања и вештине у реалном радном окружењу. Зависно од студијског програма за који се студент определи, већ од првог семестра може почети да одлази у предузеће на учење кроз рад, а паралелно, теоријска знања ће стицати на Академији.

 

У нади да ће дуални модел образовања користити како студентима тако и предузећима, Академија техничких струковних студија Београд, одсек Примењене инжењерске науке, развила је следеће студијске програме, надограђујући постојеће програме основних и мастер струковних студија:

 

 Описи Мастер студијских програма u .pdf облику дати су на линковима доле.

poljoprivreda  Фитомедицина – мастер студије;      prehrambena  Прехрамбена технологија – мастер студије; 
  
 elektro Електротехника и рачунарство – мастер студије;