Хемија - услов за испит - јануар 2021.

Сви студенти који су изашли на предиспитни колоквијум из хемије, 15.01.2021.
у јануарском испитном року су стекли услов за излазак на испит из хемије.