Вежбе из предмета Примена рачунара код мр Драгана Шалера - јануар 2021.

 

Вежбе из предмета Примена рачунара на смеровима

Машинском

Заштити биља

Прехрамбеном са нутриционизмом и

Заштити животне средине

почеће редовно да се одржавају после Нове године од 11.01.2021.

по постојећем распореду.

предметни наставник