Хемија - Консултације - децембар 2020.

 

Консултације из предмета Хемија за све студијске групе одржаваће се
понедељком од 11.30-13.00h и средом 11.30 - 13.00 у кабинету број 5. (поткровље)